De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie niet (meer) volledig of juist is. CPOW wordt gevrijwaard van alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Aan de verstrekte informatie, ook als het gaat om vormen van dienstverlening kunnen geen rechten worden ontleend. CPOW hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Om die reden hanteert zij een strikt privacybeleid, dat de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt.

Deze website is gemaakt onder verantwoordelijkheid van CPOW. Niets van deze site mag gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.