Jan Jobse, voorzitter

Woonachtig in Amsterdam. Getrouwd met Esther, twee volwassen dochters. Jan heeft als achtergrond studies algemene taalwetenschap en onderwijsrecht. Hij werkte als leraar, manager en bestuurder in diverse vormen van onderwijs, met name op de pedagogische academie basisonderwijs.  In het primair en voortgezet onderwijs heeft hij ruime ervaring als lid van de medezeggenschapsraad, bestuurder en toezichthouder, van éénpitter tot grote stichting. Jan is bezig aan zijn tweede en laatste termijn die in 2018 afloopt.

Jan heeft als portefeuilles het voorzitterschap en juridische zaken. Hij maakt deel uit van de remuneratiecommissie.

Jan bewaakt als voorzitter het proces van besluitvorming en de rolvastheid van bestuur en toezicht. Hij  streeft ook naar transparantie binnen de stichting en een goede, open relaties met de diverse gremia. Als voorzitter is hij het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Het mailadres van Jan Jobse: janjobseamsterdam@gmail.com

  

Jack Koster. lid.

Woonachtig in Purmerend. Gehuwd, drie kinderen. Jack is van huis uit ingenieur (elektrotechniek Universiteit Twente) maar heeft zich tijdens zijn studie ook verdiept in management. Jack was geruime tijd in het buitenland werkzaam. De afgelopen twee decennia heeft hij in leidinggevende functies gewerkt bij advies- en ingenieursbureaus. Zowel binnen als buiten zijn werk heeft Jack ruime ervaring met bestuurlijke processen. Door sturing van grote projecten, maar ook door participatie in diverse brancheorganisaties zoals het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en Bouwend Nederland. Buiten zijn werk was hij onder meer actief als ouderling binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Purmerend. Jack kent de CPOW-scholen daarnaast vanuit de rol van ouder.

Jack heeft als portefeuilles: identiteit en personeel. Jack is tevens lid van de remuneratiecommissie.

  

Aafke Veer, lid.

Woonachtig in Amsterdam, twee volwassen kinderen met aanhang en een kleinzoon. Aafke doorliep de PABO, volgde verschillende schoolleideropleidingen en behaalde haar Master of Educational Superintendency. Zij werkte als onderwijzeres, intern begeleidster, directeur en bovenschools manager in het primair onderwijs. Zij geeft nu leiding aan een zogenaamde eenpitter. Aafke heeft veel bestuurlijke ervaring in het primair onderwijs. Haar aandachtsgebied is ook het Montessorionderwijs binnen de stichting.

Aafke is bevestigd als ouderling in een SOW gemeente en maakte deel uit van de kerkenraad en de oecumenische wijkraad. In haar vrije tijd is zij vrijwilliger bij het AMC in Amsterdam als lid van de dienst geestelijke verzorging. Aafke heeft onderwijs in haar portefeuille.

  

Jeroen van den Hauten, vicevoorzitter

Woonachtig in Purmerend. Getrouwd met Sandra en vader van drie nog schoolgaande kinderen. Martijn, Stefan en Evelien. Jeroen heeft binnen  defensie een opleiding als officier van administratie en deed een doctoraal bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte binnen en buiten defensie op diverse posities en is nu divisiecontroller vastgoed en beveiliging. Jeroen heeft als portefeuille financiën en maakt deel uit van de auditcommissie.

Hij  komt het beste tot zijn recht in (bestuurlijk) complexe organisaties, waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, en waar hij verschillende rollen kan vervullen. Hij is sterk in het combineren van verschillende taken en verantwoordelijkheden, waarbij hij een goede 'helicopterview' houdt zonder concrete resultaten uit het oog te verliezen. Nauwkeurigheid en aandacht voor detail combineert hij met een no nonsense aanpak en een goed ontwikkeld zakelijk instinct, zonder concrete resultaten uit het oog te verliezen.

Nauwkeurigheid en aandacht voor detail combineer ik met een no nonsense aanpak en een goed ontwikkeld zakelijk instinct. Momenteel werkt Jeroen bij het Rijksvastgoedbedrijf als hoofd Planning en Control.

 

Rob Klinkert, lid


Woonachtig in Purmerend. Getrouwd en twee kinderen. Studeerde in het HBO facilitaire dienstverlening en deed op universitair niveau diverse cursussen op het gebied van communicatie en organisatie. Zijn professionele werkgebied is de facilitaire en financiële dienstverlening en hij is met name gericht op het goed en efficiënt organiseren van processen. Specialisme heeft hij opgebouwd onder andere in aanbestedingen en contractmanagement. Hij is Portfolio Manager Facility Services bij PricewaterhouseCoopers.

Rob heeft een duidelijke binding met de regio en heeft destijds bij de schoolkeuze voor zijn kinderen bewust gekozen voor CPOW. Binnen CPOW heeft Rob ook ruime ervaring met medezeggenschap, zowel in de MR als de GMR.