Stichting CPOW

De Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) heeft een visie waarin alle leerkrachten, ouders en andere betrokkenen zich herkennen en die onze scholen voor hen aantrekkelijk maakt. Die visie is een bron van inspiratie. Kinderen zetten op onze CPOW scholen een belangrijke stap in hun leven. Een stap in de richting van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid dragen en sociale verbondenheid. Daarbij mogen wij ze ondersteunen en helpen. Met goed onderwijs en persoonlijke betrokkenheid willen wij de kinderen stimuleren en begeleiden op weg naar volwassenheid. Onze missie is:

GELOOF IN ONDERWIJS

Daarmee willen we naar buiten brengen dat ouders die kiezen voor onze scholen mogen verwachten dat het geloof een belangrijke, inspirerende rol speelt. We willen er ook mee naar buiten brengen dat we staan voor kwaliteit, we geloven dat we kinderen iets te bieden hebben op weg naar hun volwassenheid. Ook hebben we geloof in kinderen en hun ontwikkeling. Tenslotte willen we ermee uitdrukken dat onze leerkrachten bevlogen professionals zijn, die zich betrokken voelen bij hun werk en geloven dat hun werk leidt tot zichtbaar resultaat.